Dnia 16 października 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie medali, odznaczeń, odznak honorowych oraz nagród Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyrektorom, nauczycielom i pracownikom Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej. Z naszej szkoły nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali pan Dariusz Bartkowski – kierownik praktycznej nauki zawodu oraz pan Andrzej Strzałkowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Dnia 13 października 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu odbyła się uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej. Zgodnie z tradycją szkoły obchody tego  wyjątkowego dla polskiego szkolnictwa święta rozpoczęła uroczystość złożenia przysięgi przez uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści w obecności swoich starszych kolegów, rodziców, dyrekcji oraz nauczycieli  złożyli przysięgę wierności wszystkim wartościom wynikającym z bycia uczniem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu. 

Dnia 27.09.17 roku odbyła się jednodniowa wycieczka do Torunia w nagrodę dla uczniów za aktywność na rzecz szkoły. Pod opieką p. Zielińskiej oraz p. Wojtas znalazły się tam osoby z klasy III TŻ, III TR, IV TŻ oraz IV TR. Pierwszym celem wycieczki było kino "Plaza". Osoby podzieliły się na grupy wybierając dwa inne filmy pt. "Ptaki śpiewają w Kigali" oraz "To". Po wyjściu z seansów wszyscy podzielili się swoimi różnorodnymi opiniami jak przystało na dość liczną grupę.

03.10.2017r odbyły się otrzęsiny klas pierwszych.