Dwudziestego szóstego marca br. grupa wolontariuszy z SKW „Jagodzianki”
obejrzała sztukę „Myszy Natalii Mooshaber”, wystawianą na deskach Płockiego Teatru Dramatycznego. Po spektaklu odbył się spacer po płockiej Starówce i Wzgórzu Tumskim.

Dwudziestego drugiego marca br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Kulinarno – Geograficznego „Kuchnie narodów świata”.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

14 marca 2018r. Odbył się happening zorganizowany z okazji Światowego Dnia Matematyki. Uczennice klasy 1TŻ wykonały sznur złożony z blisko 500 cyfr rozwinięcia liczby „Pi”.