W dniach 11-13 września br. delegacja naszej szkoły przebywała w Wierzchosławicach – rodzinnej wsi naszego Patrona – Wincentego Witosa.
Okazją do wizyty stał się ogólnopolski konkurs o życiu i działalności Witosa ogłoszony m.in. przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum W. Witosa z okazji zbliżającej się 70 rocznicy śmierci.

Wincenty Witos urodził się 21.I.1874r. w Wierzchosławicach w ubogiej rodzinie chłopskiej. Warunki bytu galicyjskiego chłopa utrwaliły w nim poczucie krzywdy, kształtowania się charakteru i właściwego światopoglądu, który przejawiał się w jego walce o wyzwolenie społeczne chłopców i poprawę ich bytu.

W dn. 30 sierpnia 2013r. Rada Pedagogiczna na swoim posiedzeniu przedstawiła 5 kandydatur na patrona szkoły: