Oferta kształcenia w ZSCKR w Studzieńcu 2018/2019r.

Oferta kształcenia w ZSCKR w Studzieńcu 2018/2019r.

Dla absolwentów gimnazjów:

 

Dla absolwentów gimnazjów:

Technikum w Studzieńcu

 • technik weterynarii
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik turystyki wiejskiej
 • technik agrobiznesu
 • technik architektury krajobrazu

 

Szkoła Branżowa I Stopnia w Studzieńcu

 • rolnik
 • kucharz
 • mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

Dokumenty

Kandydaci zobowiązani są do pobrania, z sekretariatu szkoły lub ze strony szkoły , skierowań na badania lekarskie związane z zawodem. 

 

Dla dorosłych

Dla dorosłych:

 

 1. Szkoła Policealna w Studzieńcu (po szkole średniej) prowadząca kształcenie dla dorosłych w zawodzie:
  • technik turystyki wiejskiej
 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Studzieńcu prowadzące kształcenie ustawiczne osób dorosłych: (wystarczy ukończone 18 lat)
  • kwalifikacyjny kurs zawodowy z kwalifikacji R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej
  • kwalifikacyjny kurs zawodowy z kwalifikacji R 16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

 

 

Dokumenty

Kandydaci zobowiązani są do pobrania, z sekretariatu szkoły lub ze strony szkoły , skierowań na badania lekarskie związane z zawodem.