Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

 

  • Przewodnicząca Karolina Wagner II TŻ

  • Zastępca Przewodniczącej Paweł Grotkowski IIITRM

  • Sekretarz Natalia Kaptejna II TRM

  • Skarbnik Jakub Kuliński II TRM

  • Członek Natalia Kowalkowska III TŻ

  • Członek Mateusz Szynkiewicz II TŻ