Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

 

  • Katarzyna Nowakowska III TŻ - przewodnicząca
  • Paweł Grotkowski II TR - zastępca
  • Szymon Milewski III TR - skarbnik 
  • Patrycja Igielska III TŻ - sekretarz
  • Kacper Gutowski III TR - członek samorządu
  • Karolina Wagner I TŻ- członek samorządu
  • Natalia Kaptejna I TRM- członek samorządu