W dniach 12-13.05.2017r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego odbyły się III Sierpeckie Dni Rolnika w Studzieńcu. Impreza została zorganizowana przy współudziale władz samorządowych: Starosty Sierpeckiego, Burmistrza Miasta Sierpc, Wójtów Gmin Powiatu Sierpeckiego oraz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu.

 

W piątek 28 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu uczniowie klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod opieką p.Agnieszki Wojtas przygotowali uroczyste pożegnanie absolwentów naszej szkoły. W programie uroczystości  nie zabrakło części artystycznej, która została dopełniona muzyką na „żywo” przez szkolny zespół muzyczny.

W związku z organizacją konkursu „EKO - JAZDA NA BYLE CZYM".

Rolnik szuka szkoły”

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

 

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA W TVP3

kampanii promocyjnej nt. szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Rolnik szuka szkoły” skierowanej do przyszłych uczniów szkół rolniczych.