Zapraszamy 25 września 2017 o  godzinie 11.00 na pokaz cięcia kukurydzy na kiszonkę oraz belowanie kiszonki z kukurydzy.

AgroFakt.pl to portal rolniczy, na którym znajdziesz nie tylko najświeższe branżowe wiadomości, ale również informacje na temat wiodących szkół rolniczych w poszczególnych województwach w Polsce. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu znalazł się wśród prezentowanych szkół województwa mazowieckiego. Zapraszamy do lektury .

04 września 2017r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

Uczniowie naszej szkoły okazali się bezkonkurencyjni w VI edycji Konkursu Wiedzy o Powiecie Sierpeckim. W konkursie wzięło udział piętnaście dwuosobowych zespołów. Byli to uczniowie gimnazjów z Sierpca, Gójska, Mochowa, Rościszewa, Zawidza oraz ze szkół ponadgimnazjalnych – Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu, Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu , Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym, Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.