Galeria 2017/18Dnia 16 października 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie medali, odznaczeń, odznak honorowych oraz nagród Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyrektorom, nauczycielom i pracownikom Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej. Z naszej szkoły nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali pan Dariusz Bartkowski – kierownik praktycznej nauki zawodu oraz pan Andrzej Strzałkowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

W dniu 4 października 2017r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste ślubowanie składane przez nauczycieli mianowanych.Z naszej szkoły takie ślubowanie złożył w obecności Podsekretarza Stanu Pana Rafała Romanowskiego oraz kierownictwa i pracowników Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu Pan Michał Gutfrański.

Dnia 27.09.17 roku odbyła się jednodniowa wycieczka do Torunia w nagrodę dla uczniów za aktywność na rzecz szkoły. Pod opieką p. Zielińskiej oraz p. Wojtas znalazły się tam osoby z klasy III TŻ, III TR, IV TŻ oraz IV TR. Pierwszym celem wycieczki było kino "Plaza". Osoby podzieliły się na grupy wybierając dwa inne filmy pt. "Ptaki śpiewają w Kigali" oraz "To". Po wyjściu z seansów wszyscy podzielili się swoimi różnorodnymi opiniami jak przystało na dość liczną grupę.