Dnia 13 października 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu odbyła się uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej. Zgodnie z tradycją szkoły obchody tego  wyjątkowego dla polskiego szkolnictwa święta rozpoczęła uroczystość złożenia przysięgi przez uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści w obecności swoich starszych kolegów, rodziców, dyrekcji oraz nauczycieli  złożyli przysięgę wierności wszystkim wartościom wynikającym z bycia uczniem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu. 

Zapraszamy 25 września 2017 o  godzinie 11.00 na pokaz cięcia kukurydzy na kiszonkę oraz belowanie kiszonki z kukurydzy.

03.10.2017r odbyły się otrzęsiny klas pierwszych.

04 września 2017r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.