Dnia 05.12.2017 roku wolontariusze z placówek oświatowych powiatu sierpeckiego oraz zacni goście wzięli udział w spotkaniu integracyjnym „VI Powiatowy Dzień Wolontariatu”.

Pod egidą fundacji DKMS Polska po raz drugi zorganizowaliśmy  w naszej szkole akcję pod hasłem „Komórkomania”.  Każdego roku w Polsce i na świecie przybywa tysięcy chorych na białaczkę. Bardzo często jedynym lekarstwem dla nich jest przeszczepienie komórek macierzystych krwi lub szpiku od zdrowego,

W VXII edycji Szlachetnej Paczki nasza szkoła pomagała samotnej, starszej pani Marii. Koordynatorem akcji był Szkolny Klub Wolontariatu pod kierunkiem p. E. Jagodzińskiej. Trzydziestego listopada zorganizowana została dyskoteka andrzejkowa, z której dochód przeznaczono na Paczkę. Kolejne dni przynosiły hojne wsparcie uczniów i pracowników szkoły. Finał akcji odbył w dniach 9-10 grudnia br., a poniżej zamieszczona jest relacja wolontariusza z momentu wręczenia naszej paczki pani Marii.

Na zaproszenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty pani Aurelii Michałowskiej 27 listopada br. odbyła się wyjątkowa uroczystość. Najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymali dyplom Stypendium Prezesa Rady Ministrów.