29 listopada 2013 r. odbędą się uroczystości związane z 65-leciem powstania szkoły rolniczej w Studzieńcu.  Patronat honorowy nad jubileuszem sprawują Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.
Szkoła od początku swej działalności prowadziła kształcenie rolnicze oraz wychowywała młode pokolenia w duchu poszanowania najcenniejszych wartości jakimi są „Bóg, Honor, Ojczyzna”.  

Zapraszamy do zapoznania się z filmem, którego autorem jest uczeń naszej szkoły Paweł Kowalski. Brawo Paweł !! Mamy nadzieję, że nie powiedziałeś ostatniego słowa :)  .