Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem III Sierpeckich Dni Rolnika w Studzieńcu.

Dnia 27 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie miało miejsce uroczyste wręczenie umów stypendialnych i dyplomów najzdolniejszym uczniom z Mazowsza .

29 listopada 2013 r. odbędą się uroczystości związane z 65-leciem powstania szkoły rolniczej w Studzieńcu.  Patronat honorowy nad jubileuszem sprawują Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.
Szkoła od początku swej działalności prowadziła kształcenie rolnicze oraz wychowywała młode pokolenia w duchu poszanowania najcenniejszych wartości jakimi są „Bóg, Honor, Ojczyzna”.