W dn. 30 sierpnia 2013r. Rada Pedagogiczna na swoim posiedzeniu przedstawiła 5 kandydatur na patrona szkoły:

Wincenty Witos urodził się 21.I.1874r. w Wierzchosławicach w ubogiej rodzinie chłopskiej. Warunki bytu galicyjskiego chłopa utrwaliły w nim poczucie krzywdy, kształtowania się charakteru i właściwego światopoglądu, który przejawiał się w jego walce o wyzwolenie społeczne chłopców i poprawę ich bytu.