REGULAMIN

postępowania rekrutacyjnego szkolnej komisji rekrutacyjnej dla

Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

na rok szkolny 2024/2025