Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

 

  • Przewodnicząca: Karolina Wagner, klasa III TŻ

  • Zastępca Przewodniczącej: Karol Urbański, klasa IIITMR

  • Sekretarz: Mateusz Szynkiewicz, klasa IIITŻ

  • Skarbnik: Jakub Kuliński, klasa III TRM

  • Członek SU: Natalia Sypniewska, klasa III TŻ

  • Członek SU: Wiktoria Ruszkowska, klasa IITMR

  • Członek SU: Krzysztof Zaleski, klasa IITRM

  • Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Aleksandra Zielińska