Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu jest malowniczo położony przy trasie Warszawa - Toruń , 2 km od Sierpca, w województwie mazowieckim. Jesteśmy szkołą liczącą 400 uczniów kształcących się w szkołach dziennych i 150 słuchaczy uczęszczających do szkoły zaocznej. Jesteśmy szkołą o profilu rolniczym wraz z kierunkami usługowo-ekonomicznymi.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu jest malowniczo położony przy trasie Warszawa - Toruń , 2 km od Sierpca, w województwie mazowieckim. Jesteśmy szkołą liczącą 400 uczniów kształcących się w szkołach dziennych i 150 słuchaczy uczęszczających do szkoły zaocznej. Jesteśmy szkołą o profilu rolniczym wraz z kierunkami usługowo-ekonomicznymi.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Szef kuchni, manager restauracji, kierownik sali zawód dla Ciebie !!! 

Tutaj zdobędziesz umiejętności: 

 • fachowej organizacji i obsługi bankietów, przyjęć i uroczystości okolicznościowych, 
 • organizowania żywienia zbiorowego w restauracjach, bufetach, stołówkach, 
 • obsługi baru - na stanowisku barman/ -ka, 
 • projektowania i aranżowania wnętrz sal konsumpcyjnych, 
 • profesjonalnej obsługi konsumenta, 
 • sporządzania potraw i napojów kuchni regionalnych i innych narodów, 

A pracę znajdziesz w: 

 • restauracjach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, firmach cateringowych w kraju i za granicą, zakładach zbiorowego żywienia, 
 • własnej firmie gastronomicznej. 

Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych pracowniach szkolnych, a praktyki zawodowe u renomowanych pracodawców.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 

TECHNIK ROLNIK

 

 

TECHNIK ROLNIK

Z nami poznasz: 

 1. Nowoczesne technologie uprawy roślin i hodowli zwierząt,
 2. Techniki komputerowe i programy pomocne w zarządzaniu gospoarstwem rolnym,
 3. Zasady pozyskiwania dopłat i dotacji 
 4. Sposoby prowadzenia ekologicznego rolnictwa,
 5. Zasady sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 6. Sposoby prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, 
 7. Sposoby prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie, 
 8. Obsługę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

 W trakcie nauki zdobywasz:  prawo jazdy kat. T

Z nami masz możliwość odbycia interesujących praktyk zawodowych: 

 • w gospodarstwach lub przedsiębiorstwach rolnych,
 • w szkolnym gospodarstwie rolnym, 
 • podczas wyjazdów zagranicznych. 

Jako absolwent znajdziesz pracę w: 

 • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • urzędach gmin i miast,
 • instytucjach służb rolnych,
 • instytucjach doradczych dla rolnictwa,
 • agencjach rolnych np.ARiMR, 
 • możesz także prowadzić własne gospodarstwo rolne! 

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze, dyplom technika i maturę.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik rolnik jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

W trakcie nauki zdobywasz: 

 • prawo jazdy kat B, T, 
 • uprawnienia do pracy kombajnem zbożowym, 
 • umiejętność spawania gazowego i elektrycznego, obróbki ręcznej i mechanicznej, 
 • praktykę w użytkowaniu nowoczesnych ciągników rolniczych: NEW HOLLAND, ZETOR, MF, 
 • umiejętność wykorzystania nowoczesnych maszyn rolniczych: PÖTTINGER, UNIA, PILMET i innych. 

Jednocześnie poznasz sposoby: 

 • diagnostyki i naprawy samochodów, ciągników i maszyn rolniczych, 
 • projektowania procesów technologicznych w gospodarstwie rolnym, 
 • wykorzystania technik komputerowych i programów pomocnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • pozyskiwania dopłat i dotacji. 
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach i warsztatach szkolnych, szkolnym gospodarstwie rolnym, a praktyki zawodowe u pracodawców.

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze, dyplom technika i maturę.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 

TECHNIK WETERYNARII

 TECHNIK WETERYNARII

Z nami poznasz: 

 1. Zasady prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 2. Czynności dotyczące diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt
 3. Zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt
 4. Czynności pomocnicze z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 5. Sposoby wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
 6. Sposoby prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa. 

 W trakcie nauki zdobywasz: prawo jazdy kat. T

Z nami masz możliwość odbycia interesujących praktyk zawodowych: 

 • w punkcie świadczącym usługi sztucznego unasienniania zwierząt,
 • w zakładach leczniczych dla zwierząt,
 • w rzeźni, 
 • podczas wyjazdów zagranicznych. 

Jako absolwent znajdziesz pracę w: 

 • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • urzędach gmin i miast,
 • instytucjach służb rolnych,
 • punkcie świadczącym usługi sztucznego unasienniania zwierząt,
 • zakładach leczniczych dla zwierząt.

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze, dyplom technika i maturę.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik weterynarii jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Tutaj zdobędziesz umiejętności w zakresie: 

 • projektowania ogrodów, 
 • urządzania i pielęgnacji ogrodów, parków, działek rekreacyjnych, 
 • wykonywania kompozycji kwiatowych oraz dekorowania kwiatami pomieszczeń, 
 • marketingu i handlu artykułami ogrodniczymi, 
 • sporządzania kosztorysów, 
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych, 
 • pozyskiwania dopłat i dotacji z funduszy unijnych, 
 • prowadzenia własnej firmy. 

 W trakcie nauki zdobywasz: prawo jazdy kat. T

A pracę znajdziesz w: 

 • pracowniach prowadzących działalność w zakresie projektowania architektury krajobrazu,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się zakładaniem i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu,
 • jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy miast, gmin) na stanowiskach związanych z utrzymaniem terenów zielonych,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu,
 • pracowniach konserwacji zabytków, 
 • instytucjach związanych z ochroną środowiska,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 

TECHNIK AGROBIZNESU

 

 TECHNIK AGROBIZNESU 

 

Z nami poznasz: 

 1. Nowoczesne technologie uprawy roślin i hodowli zwierząt,
 2. Techniki komputerowe i programy pomocne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 3. Zasady pozyskiwania dopłat i dotacji 
 4. Sposoby prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, 
 5. Sposoby prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie, 
 6. Obsługę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej . 

 W trakcie nauki zdobywasz: prawo jazdy kat. T

Z nami masz możliwość odbycia interesujących praktyk zawodowych: 

 • w urzędach, 
 • w gospodarstwach lub przedsiębiorstwach rolnych,
 • na terenie szkoły, 
 • podczas wyjazdów zagranicznych. 

Jako absolwent znajdziesz pracę w: 

 • instytucjach rynku rolnego, 
 • urzędach gmin i miast,
 • instytucjach doradczych dla rolnictwa,
 • agencjach rolnych np.ARiMR, 
 • możesz także prowadzić gospodarstwo rolne lub własną firmę! 

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze, dyplom technika i maturę.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik agrobiznesu jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 

 

MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

 

 MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 

 W trakcie nauki zdobywasz:

 1. Prawo jazdy kat. B, T
 2. Uprawnienia do pracy kombajnem zbożowym
 3. Umiejętność spawania elektrycznego i gazowego
 4. Praktykę w użytkowaniu nowoczesnych ciągników rolniczych: NEW HOLLAND, ZETOR, MF
 5. Umiejętność pracy nowoczesnymi maszynami rolniczymi: PÖTTINGER, UNIA, PILMET i innych.

Jednocześnie poznajesz:

 1. Nowoczesne technologie uprawy roślin
 2. Techniki komputerowe i programy pomocne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 3. Zasady pozyskiwania dopłat i dotacji
 4. Sposoby diagnostyki i napraw samochodów, ciągników i maszyn rolniczych

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach i warsztatach szkolnych oraz szkolnym gospodarstwie rolnym.

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze i dyplom mechnika.