ZSCKR w Studzieńcu zaprasza uczniów klas ósmych z rodzicami lub opiekunami na Dni Otwarte Szkoły

Wyróżnienie w konkursie NIKiDW pn. "Woda na młyn polskiego rolnictwa - tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi"