Dziewiętnastego września bieżącego roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do

...
W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce
...

Uczniowie z klasy 2TRM i 3TR biorą udział w projekcie matematycznym "Blended classrooms using

...

Dnia 9 września 2016r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie odbyła się

...

W ramach "Mobilności szkolnej kadry edukacyjnej" - Comenius, nauczyciel matematyki, pan Mirosław

...