Nasza uczennica – Małgosia Grączewska z kl. II TŻ zajęła I miejsce w konkursie plastycznym

...

 W dniach 15-16 maja 2015r.w Zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu odbyła się

...

W dniach 13 – 14 maja 2016r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu odbyły się II

...

W dniu 30 listopada 2016 r. w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku odbyła się

...

Młodzież z naszego internatu miała możliwość spotkania z wszechstronnie uzdolnionym i bardzo

...