W dniach 24 marca - 04 kwietnia 2014r brałam udział w kursie językowym dla nauczycieli w Londynie ‘Overseas Teachers Refresher Course’.
Kurs poświęcony był odświeżeniu metod nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół. Zajęcia odbywały się od 9 do 15:45 z przerwą godzinną na lunch.

Kolejne praktyki w ramach projektu CEKIN odbyły się w dniach 08-13.07.2013r. w „Lokalnej Grupie Działania Żuławy i Mierzeja” – Nowy Dwór Gdański. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pana Prezesa LGD Grzegorza Goli młodzież aktywnie realizowała program praktyk. Naszą wizytę rozpoczęliśmy od poznania zasad funkcjonowania LGD. Następnie odwiedziliśmy Żuławski Park Historyczny oraz Żuławski Ośrodek Kultury.