20.04.2018r. młodzież z klasy 1M wzięła udział w pokazie podsiewu trawy zorganizowanej przez firmę SZTAN-ROL  .

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić Absolwentów na Zjazd z okazji 70 – lecia Szkoły, który odbędzie się 17 listopada 2018 roku. Jest to pierwsze spotkanie jubileuszowe dla naszych absolwentów, które będzie okazją do niezapomnianych przeżyć i powrotu do szkolnych wspomnień.Liczymy na Państwa obecność i jednocześnie prosimy o przekazanie informacji o Zjeździe absolwentom, z którymi utrzymujecie kontakt.

Dziesiątego kwietnia grupa wolontariuszy z kl. IV TŻ odwiedziła przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Studzieńcu.

Okres realizacji: 15.02.2018 – 29.02.2020

Kompleksowe wsparcie rozwoju szkół zawodowych w woj. mazowieckim, w tym zgodnie z SzOOP RPOWM 2014-2020 – uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz uwzględnienie potrzeb lokalnego rynku pracy w odniesieniu do kształcenia w określonych branżach.

Cel projektu/beneficjenci

Celem projektu jest dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów (214 kobiet, 331mężczyzn) i nauczycieli (27 kobiet, 28 mężczyzn) w Zespole Szkół CKR w Studzieńcu w gminie Sierpc.

Działania obejmują:

  •  staże zawodowe dla uczniów, organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców, obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego lub zawodowego praktycznego,
  •  dodatkowe zajęcia specjalistyczne, w tym doradztwo zawodowe,
  •  wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień,
  •  studia, kursy i szkolenia zawodowe dla nauczycieli,
  •  doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Zakres projektu:

Lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Kontakt:

Koordynator Projektu (Partner): Elżbieta Butajlo tel. 24 275 08 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator Projektu (Lider): Katarzyna Doherty Tel. 22 351-93-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wartość projektu: 1 376 530,80 zł w tym dofinansowanie z UE: 1 101 224,64 zł Nr umowy: RPMA.10.03.01-14-9200/17 Instytucja Zarządzająca: MJWPU