W centralnej Polsce, dwa kilometry za Sierpcem leży niewielka wieś Studzieniec. To tu, w samym centrum miejscowości znajduje się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
Historia Studzieńca jest powiązana z losami klasztoru sióstr Benedyktynek w Sierpcu. Fundatorką klasztoru była Zofia Potulicka z domu Zbąska, herbu Nałęcz, żona Stanisława, podkomorzego poznańskiego. W roku 1624 ofiarowała siostrom wszystkie dobra odziedziczone po rodzicach, w tym wieś Studzieniec.