IV Ogólnopolski konkurs filmowy

Weź udział w IV ogólnopolskim konkursie filmowym "Świat się kręci wokół wsi”!
W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w IV ogólnopolskim konkursie filmowym "Świat się kręci wokół wsi”.

Partnerami w organizacji konkursu są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż jak zmienia się polska wieś.
Organizator czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Jak się zgłośić?

Formularze zgłoszenia są przyjmowane do 25 września 2024 r., a filmy do 10 września 2024 r.

Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW oraz na stronach Partnerów konkursu – ARiMR i KOWR:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/iv-ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokolwsi---2024-r

https://www.gov.pl/web/arimr/wszystkie-aktualnosci

https://www.gov.pl/web/kowr/aktualnosci

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi i miast, w wieku od 16 do 30 roku życia.
Cel konkursu
Celem konkursu jest ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do i rozwoju zawodowego, szczególnie dla ludzi młodych. Chcemy przekazać, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to zawód z przyszłością. Chcemy pokazać pozytywny wpływ 20-letniego członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rozwoju polskiej wsi. Chcemy przedstawić rolnictwo jako ważną gałąź gospodarki narodowej, w której efektywnie wykorzystuje się fundusze unijne. Chcemy również zaprezentować rolników jako tych, którzy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, pielęgnują tradycję i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi oraz adaptują trendy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie! Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.