W dniu 13 listopada 2023 r.  w sali barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego Muzeum Diecezjalnego w Płocku odbyła się

uroczystość wręczenia uczniom szkół ponadpodstawowych dyplomów uzyskania
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024. Wśród uhonorowanych znalazł się Piotr
Malanowski, uczeń klasy II Technikum im. Wincentego Witosa w Studzieńcu. W tej ważnej chwili
towarzyszyli mu tata oraz Pani dyrektor Elżbieta Butajło. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Pan
Krzysztof Wiśniewski Mazowiecki Wicekurator Oświaty. Wszyscy Stypendyści otrzymali od fundatora –
PKN Orlen S.A. pamiątkowe pióra z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem. Uroczystość uświetnił
występ artystyczny uczniów PSM II St. im. Karola Szymanowskiego w Płocku.
Piotr Malanowski spełnił kryteria stypendium otrzymując promocję do klasy drugiej z wyróżnieniem oraz
uzyskując najwyższą w Technikum w Studzieńcu średnią ocen. Gratulujemy wyników, wspaniałego
wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.