"Lubię wracać w strony, które znam,

Po wspomnienia zostawione tam,

By się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich 
Choćby nikły cień, pierwszych serca drżeń, 
Kilka nut i kilka wierszy z czasów, 
Gdy kochałaś pierwszy raz…”

sł. W. Młynarski, wyk. Adam Dymek ucz.kl. I Technikum Weterynarii w Studzieńcu 


13 października 2023 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu obchodził Jubileusz
75-lecia istnienia. Ten dzień zabrał nas w sentymentalną podróż do przeszłości…

Po uroczystej Mszy Św. w intencji społeczności szkolnej nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy
dedykowanej patronowi szkoły, w 10 rocznicę nadania jej imienia Wincentego Witosa.

Swoją obecnością na jubileuszu zaszczycili nas:

- Pan Maciej Wąsik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Pan Waldemar Olejniczak Poseł na Sejm RP,
- Pani Anna Radecka Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie Rolnictwa i
  Rozwoju Wsi,
- Pan Andrzej Cześnik Starosta Sierpecki, 
- Pan Sławomir Olejniczak Wicestarosta Sierpecki, 
- Pan Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta Sierpc, 
- Pan Krzysztof Korpoliński Wójt Gminy Sierpc,
- Pan Jan Rzeszotarski Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej
oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni, służb mundurowych, szkół, placówek i instytucji, a także
emerytowani i obecni pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice.

Obchody jubileuszu przywołały wspomnienia, wzruszyły, dostarczyły wielu emocji. Podkreślono rolę
dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, którzy tworzyli 75- letni dorobek szkoły, kreowali pozytywny
wizerunek w środowisku lokalnym, osiągali sukcesy dydaktyczno-wychowawcze. 

Uhonorowano nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkoły odznaką "Zasłużony dla rolnictwa"
oraz Nagrodą Dyrektora, a Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu otrzymał dyplom
uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Po gratulacjach i życzeniach uczestnicy uroczystości wysłuchali części artystycznej w wykonaniu uczniów
szkoły.  
Miłym akcentem kończącym oficjalne obchody jubileuszu 75-lecia było spotkanie wszystkich zaproszonych
gości oraz uczniów na okolicznościowym bankiecie.

Serdecznie dziękujemy Gościom za przybycie, ks. Dariuszowi Multonowi za przewodniczenie Mszy Św., ks.
Markowi Tomulczukowi za wygłoszenie homilii, a wszystkim zaangażowanym uczniom, pracownikom
szkoły i rodzicom za przygotowanie uroczystości. 

Do zobaczenia na kolejnym jubileuszu.

   zdjęcia   

   ekstrasierpc