Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu jest malowniczo położony przy trasie Warszawa - Toruń , 2 km od Sierpca, w województwie mazowieckim. Jesteśmy szkołą liczącą 400 uczniów kształcących się w szkołach dziennych i 150 słuchaczy uczęszczających do szkoły zaocznej. Jesteśmy szkołą o profilu rolniczym wraz z kierunkami usługowo-ekonomicznymi.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu jest malowniczo położony przy trasie Warszawa - Toruń , 2 km od Sierpca, w województwie mazowieckim. Jesteśmy szkołą liczącą 400 uczniów kształcących się w szkołach dziennych i 150 słuchaczy uczęszczających do szkoły zaocznej. Jesteśmy szkołą o profilu rolniczym wraz z kierunkami usługowo-ekonomicznymi.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Szef kuchni, manager restauracji, kierownik sali zawód dla Ciebie !!! 

Tutaj zdobędziesz umiejętności: 

  • fachowej organizacji i obsługi bankietów, przyjęć i uroczystości okolicznościowych, 
  • organizowania żywienia zbiorowego w restauracjach, bufetach, stołówkach, 
  • obsługi baru - na stanowisku barman/ -ka, 
  • projektowania i aranżowania wnętrz sal konsumpcyjnych, 
  • profesjonalnej obsługi konsumenta, 
  • sporządzania potraw i napojów kuchni regionalnych i innych narodów, 

A pracę znajdziesz w: 

  • restauracjach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, firmach cateringowych w kraju i za granicą, zakładach zbiorowego żywienia, 
  • własnej firmie gastronomicznej. 

Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych pracowniach szkolnych, a praktyki zawodowe u renomowanych pracodawców.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 

TECHNIK ROLNIK

 

 

TECHNIK ROLNIK

Z nami poznasz: 

  1. Nowoczesne technologie uprawy roślin i hodowli zwierząt,
  2. Techniki komputerowe i programy pomocne w zarządzaniu gospoarstwem rolnym,
  3. Zasady pozyskiwania dopłat i dotacji 
  4. Sposoby prowadzenia ekologicznego rolnictwa,
  5. Zasady sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
  6. Sposoby prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, 
  7. Sposoby prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie, 
  8. Obsługę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

 W trakcie nauki zdobywasz:  prawo jazdy kat. T

Z nami masz możliwość odbycia interesujących praktyk zawodowych: 

  • w gospodarstwach lub przedsiębiorstwach rolnych,
  • w szkolnym gospodarstwie rolnym, 
  • podczas wyjazdów zagranicznych. 

Jako absolwent znajdziesz pracę w: 

  • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
  • urzędach gmin i miast,
  • instytucjach służb rolnych,
  • instytucjach doradczych dla rolnictwa,
  • agencjach rolnych np.ARiMR, 
  • możesz także prowadzić własne gospodarstwo rolne! 

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze, dyplom technika i maturę.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik rolnik jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

W trakcie nauki zdobywasz: 

  • prawo jazdy kat B, T, 
  • uprawnienia do pracy kombajnem zbożowym, 
  • umiejętność spawania gazowego i elektrycznego, obróbki ręcznej i mechanicznej, 
  • praktykę w użytkowaniu nowoczesnych ciągników rolniczych: NEW HOLLAND, ZETOR, MF, 
  • umiejętność wykorzystania nowoczesnych maszyn rolniczych: PÖTTINGER, UNIA, PILMET i innych. 

Jednocześnie poznasz sposoby: 

  • diagnostyki i naprawy samochodów, ciągników i maszyn rolniczych, 
  • projektowania procesów technologicznych w gospodarstwie rolnym, 
  • wykorzystania technik komputerowych i programów pomocnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  • pozyskiwania dopłat i dotacji. 
  • Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach i warsztatach szkolnych, szkolnym gospodarstwie rolnym, a praktyki zawodowe u pracodawców.

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze, dyplom technika i maturę.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 

TECHNIK WETERYNARII

 TECHNIK WETERYNARII

Z nami poznasz: 

  1. Zasady prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
  2. Czynności dotyczące diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt
  3. Zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt
  4. Czynności pomocnicze z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
  5. Sposoby wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
  6. Sposoby prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa. 

 W trakcie nauki zdobywasz: prawo jazdy kat. T

Z nami masz możliwość odbycia interesujących praktyk zawodowych: 

  • w punkcie świadczącym usługi sztucznego unasienniania zwierząt,
  • w zakładach leczniczych dla zwierząt,
  • w rzeźni, 
  • podczas wyjazdów zagranicznych. 

Jako absolwent znajdziesz pracę w: 

  • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
  • urzędach gmin i miast,
  • instytucjach służb rolnych,
  • punkcie świadczącym usługi sztucznego unasienniania zwierząt,
  • zakładach leczniczych dla zwierząt.

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze, dyplom technika i maturę.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik weterynarii jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Tutaj zdobędziesz umiejętności w zakresie: 

  • projektowania ogrodów, 
  • urządzania i pielęgnacji ogrodów, parków, działek rekreacyjnych, 
  • wykonywania kompozycji kwiatowych oraz dekorowania kwiatami pomieszczeń, 
  • marketingu i handlu artykułami ogrodniczymi, 
  • sporządzania kosztorysów, 
  • obsługi specjalistycznych programów komputerowych, 
  • pozyskiwania dopłat i dotacji z funduszy unijnych, 
  • prowadzenia własnej firmy. 

 W trakcie nauki zdobywasz: prawo jazdy kat. T

A pracę znajdziesz w: 

  • pracowniach prowadzących działalność w zakresie projektowania architektury krajobrazu,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się zakładaniem i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu,
  • jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy miast, gmin) na stanowiskach związanych z utrzymaniem terenów zielonych,
  • przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu,
  • pracowniach konserwacji zabytków, 
  • instytucjach związanych z ochroną środowiska,
  • parkach narodowych i krajobrazowych,
  • mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 

TECHNIK AGROBIZNESU

 

 TECHNIK AGROBIZNESU 

 

Z nami poznasz: 

  1. Nowoczesne technologie uprawy roślin i hodowli zwierząt,
  2. Techniki komputerowe i programy pomocne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  3. Zasady pozyskiwania dopłat i dotacji 
  4. Sposoby prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, 
  5. Sposoby prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie, 
  6. Obsługę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej . 

 W trakcie nauki zdobywasz: prawo jazdy kat. T

Z nami masz możliwość odbycia interesujących praktyk zawodowych: 

  • w urzędach, 
  • w gospodarstwach lub przedsiębiorstwach rolnych,
  • na terenie szkoły, 
  • podczas wyjazdów zagranicznych. 

Jako absolwent znajdziesz pracę w: 

  • instytucjach rynku rolnego, 
  • urzędach gmin i miast,
  • instytucjach doradczych dla rolnictwa,
  • agencjach rolnych np.ARiMR, 
  • możesz także prowadzić gospodarstwo rolne lub własną firmę! 

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze, dyplom technika i maturę.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik agrobiznesu jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

 

 TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

W trakcie nauki poznasz sposoby: 

  • organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
  • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
  • planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
  • obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.
  • pozyskiwania dopłat i dotacji. 

Jako absolwent znajdziesz pracę w: 

  • biurach i agencjach turystycznych, 
  • hotelach i pensjonatach, 
  • organach administracji samorządowej, 
  • branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. 
  • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne.

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych, a praktyki zawodowe w biurach podróży, gospodarstwach rolnych i agroturystycznych.

Ukończenie szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Uzyskasz zatem kwalifikacje rolnicze, dyplom technika i maturę.

ROLNIK

 

 ROLNIK

Z nami nauczysz się: 

  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i
  • zwierzęcej;
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • obliczania opłacalności produkcji rolniczej.
  • zasad pozyskiwania dopłat i dotacji. 

 W trakcie nauki zdobywasz: prawo jazdy kat. T

Jako absolwent znajdziesz pracę w: 

  • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
  • gospodarstwach specjalizujących się w produkcji roślinnej, 
  • gospodarstwach specjalizujących się w produkcji zwierzęcej,
  • firmach zajmujących się obsługą środków technicznych stosowanych w rolnictwie
  • możesz także prowadzić własne gospodarstwo rolne! 

Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych warsztatach i szkolnym gospodarstwie rolnym. 

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu rolnik jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 

KUCHARZ

 

 KUCHARZ 

Pomożemy Ci poznać tajniki: 

  • zestawiania posiłków, 
  • stosowania zasad dietetycznego żywienia, 
  • sporządzania różnych potraw, 
  • eksponowania potraw, 
  • poprawnego nakrywania stołów na różne okazje, 
  • pracy w zespole. 

Zyskasz szerokie możliwości zatrudnienia w: 

  • restauracjach, hotelach, firmach cateringowych w kraju i za granicą, 
  • zakładach zbiorowego żywienia, 
  • własnej firmie świadczącej usługi małej gastronomii. 

Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach szkolnych.

Uzyskasz kwalifikacje gastronomiczne i dyplom kucharza honorowane w krajach UE.

MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

 

 MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 

 W trakcie nauki zdobywasz:

  1. Prawo jazdy kat. B, T
  2. Uprawnienia do pracy kombajnem zbożowym
  3. Umiejętność spawania elektrycznego i gazowego
  4. Praktykę w użytkowaniu nowoczesnych ciągników rolniczych: NEW HOLLAND, ZETOR, MF
  5. Umiejętność pracy nowoczesnymi maszynami rolniczymi: PÖTTINGER, UNIA, PILMET i innych.

Jednocześnie poznajesz:

  1. Nowoczesne technologie uprawy roślin
  2. Techniki komputerowe i programy pomocne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  3. Zasady pozyskiwania dopłat i dotacji
  4. Sposoby diagnostyki i napraw samochodów, ciągników i maszyn rolniczych

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach i warsztatach szkolnych oraz szkolnym gospodarstwie rolnym.

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze i dyplom mechnika.