Bezpieczny powrót do szkoły w pytaniach i odpowiedziach

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

 

 Bezpieczny powrót do szkoły – spot informacyjny MEN

 

https://www.gov.pl/web/gis/bezpieczny-powrot-do-szkoly--spot-informacyjny