List Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców