Młodzieżowa Rada Internatu: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu Rok szkolny 2018/2019

 

 • Kopacz Iwona  IV TR - przewodniczący

 • Wierzbowski Tomasz  IV TMR - przewodniczący

 • Wierzbowski Marcin  III TRM - członek

 • Kulińska Alicja  I TŻ - członek

 • Stefańska Marcelina  I TŻ - członek

W naszym internacie wszyscy wychowankowie tworzą samorząd internatu.

Pracą samorządu internatu kieruje wybrany przez wychowanków zarząd samorządu zwany Młodzieżową Radą Internatu. Członkostwo w zarządzie stawia przed uczniami wiele, nie zawsze prostych zadań. Należą do nich w szczególności:

 • współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo – wychowawczej,
 • koordynacja samorządnej działalności wychowanków,
 • poręczenie za wychowanków, rozstrzyganie sporów,
 • reprezentacja wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu i szkoły,
 • udzielanie pomocy w nauce,
 • organizowanie życia kulturalnego w internacie,
 • troska o czystość, porządek i estetykę, 
 • kształtowanie nawyków sanitarno – higienicznych i porządkowych, 
 • kontrola przestrzegania przez uczniów uznanych norm współżycia w grupie.

Zapowiada się rok pełen wyzwań. Wybrana grupa, składa się z uczniów doświadczonych w pracy samorządowej oraz takich, którzy stawiają tu pierwsze kroki. Życzymy powodzenia.