Jesteśmy najlepsi !
       Piątego czerwca br. w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu odbył się VIII Konkurs Wiedzy o Powiecie Sierpeckim. Naszą szkołę reprezentował dwuosobowy zespół – Katarzyna Łyczkowska i Julia Siecińska z klasy I TRM. Uczestnicy odpowiadali na pytania teoretyczne (poparte wizualizacją lub zdjęciami) oraz  rozwiązywali zadania na mapie.

Dodatkowe punkty jury przyznawało za pracę plastyczną przedstawiającą ciekawe miejsca  powiatu. Autorką pracy naszego zespołu była K. Łyczkowska, która namalowała w kolorze sierpecki ratusz.       Zgromadzona łącznie ilość punktów dała naszym uczennicom I miejsce.   Zwycięstwo dziewczyn potwierdziło, że o powiecie sierpeckim wiemy najwięcej, bo jest drugim zwycięstwem z rzędu, a i w poprzednich latach zajmowaliśmy w tym konkursie czołowe miejsca. Drugie miejsce zajął ZS nr 2 z Sierpca, trzecie ZS nr 1 z Sierpca.