Nauczyciel naszej szkoły Piotr Filipski w dniach od 06 do 17 listopada 2017r. był na szkoleniu w niemieckim Ośrodku Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego dla Rolnictwa - DEULA Nienburg.

Szkolenie było zrealizowane w ramach projektu FRSE „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” pod tytułem:„Współpraca grup producentów rolnych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich i zwiększenia dochodów z działalności rolniczej w krajach Unii Europejskiej” (numer projektu: 2016-1-PL01-KA102-024017).Uczestnicy mieli również możliwość poznania i porównania cyklu pracy różnych biogazowni, opartych na innych substratach, a także możliwości pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Istotnym elementem, oprócz obserwacji procesów produkcyjno – technologicznych była też obserwacja zajęć w centrum kształcenia zawodowego, gdzie nauczyciele poznali i porównali z polskimi, warunki kształcenia młodzieży w niemieckich ośrodkach kształcenia zawodowego np. w zakresie eksploatacji agregatów maszynowych. Uczestnicy mieli okazję zwiedzania targów w Hanowerze Agritechnika 2017, na których mogli zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt stosowany w rolnictwie na całym świecie.