W dniach 12-13.05.2017r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego odbyły się III Sierpeckie Dni Rolnika w Studzieńcu. Impreza została zorganizowana przy współudziale władz samorządowych: Starosty Sierpeckiego, Burmistrza Miasta Sierpc, Wójtów Gmin Powiatu Sierpeckiego oraz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu.

 


Pierwszy dzień miał charakter Dnia Otwartego szkoły. ZSCKR w Studzieńcu zaprosił zwiedzających do zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz bazą szkoły. W tym dniu zaproponowano zajęcia mające na celu zachęcić młodzież gimnazjalną z regionu do wyboru w najbliższej przyszłości tej właśnie placówki jako miejsca swojej dalszej nauki. Licznie zgromadzona młodzież miała okazję poznać bliżej szkołę, szkolny internat, wziąć udział w warsztatach kulinarnych oraz zwiedzić sale lekcyjne, pracownie językowe, komputerowe i warsztaty szkolne. Dużo emocji wzbudziły: konkursy „Rzut kaloszem” i „Dojenie krowy na czas”, pokaz musztry kelnerskiej, występ szkolnego zespołu tanecznego oraz zespołu muzycznego. Jak zawsze było coś dla podniebienia: gofry, desery, sushi oraz szkolna grochówka. Na szkolnym boisku można było obejrzeć nowoczesny sprzęt rolniczy oraz zapoznać się z ofertą firm działających w branży rolno-spożywczej. Uczniom ZSCKR w Studzieńcu - finalistom Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie nagrody wręczył Mariusz Turalski (KRUS Sierpc): Jakub Sokołowski (I TR) zajął pierwsze miejsce, Piotr Relidziński (I TR) drugie, a Przemysław Wojnowski (IV TMR) trzecie.

 

Drugi dzień okazał się prawdziwym świętem rolników. Pogoda była wspaniała, jak na zamówienie. Na nowo powstałej szkolnej scenie zaprezentowali się m.in. mali artyści z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu, orkiestra dęta OSP Goleszyn pod batutą Edwarda Wielgóckiego, Chór „Złota Jesień” z Mochowa oraz młodzież z ZSCKR w Studzieńcu. Również w tym dniu odbył się konkurs „dojenie krowy na czas”.
W konkursie na najładniejsze stanowisko wystawiennicze nagrodę główną z rąk reprezentujących Mazowiecką Izbę Rolniczą Marii Wojtasiak i Zdzisława Głuchowskiego otrzymała firma TeamRol, natomiast wyróżnienia trafiły do firm: Egrol i Nutrena.
W konkursie Festiwal pierogów zorganizowanym dla kół gospodyń wiejskich funkcjonujących w ramach Lokalnej Grupy Działania Sierpeckie Partnerstwo wzięły udział panie z Koła Gospodyń w Bonisławiu gm. Gozdowo (I miejsce), z Koła „Mazowianka” z Osieka gm. Mochowo (II miejsce), z Koła Emerytów i Rencistów ze Szczutowa(III miejsce) oraz z Koła Wiejskiego Młotkowo gm. Zawidz i Koła OSP Goleszyn gm. Sierpc. Statuetki oraz dyplomy nagrodzonym w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczył Poseł na Sejm RP Waldemar Olejniczak, natomiast nagrody rzeczowe w imieniu Agencji Rynku Rolnego wręczyła Anna Bogdan.
Po raz trzeci udało się zorganizować wystawę zwierząt hodowlanych. Prezentowano okazy bydła mlecznego i mięsnego, owce i kozy oraz trzodę chlewną. Wicestarosta Juliusz Gorzkoś wręczył wystawcom zwierząt pamiątkowe puchary.
Zorganizowane zarówno pierwszego jak i drugiego dnia pokazy polowe zbioru zielonek oraz bezorkowego siewu kukurydzy (metodą strip till) przyciągnęły bardzo dużą grupę zainteresowanych.

Wśród obecnych podczas imprezy znaleźli się m.in. Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i jednocześnie Prezes OSM Sierpc Grzegorz Gańko, Wiceprezes OSM Adam Mazurowski, Wójtowie Gmin Powiatu Sierpeckiego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i placówek, przedstawiciele: IHAR Radzików, PZHTCH „Polsus”, PFHBiPM, MCHiRZ, MODR, KRUS, ARR, ARiMR i wielu innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa. Nie zabrakło również doradztwa specjalistycznego oraz wykładów nt. PROW 2014-2020.

Więcej zdjęć na naszym facebook-u - dzień pierwszy

Więcej zdjęć na naszym facebook-u - dzień drugi .