29 listopada 2013 r. odbędą się uroczystości związane z 65-leciem powstania szkoły rolniczej w Studzieńcu.  Patronat honorowy nad jubileuszem sprawują Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.
Szkoła od początku swej działalności prowadziła kształcenie rolnicze oraz wychowywała młode pokolenia w duchu poszanowania najcenniejszych wartości jakimi są „Bóg, Honor, Ojczyzna”.  


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu jest szkołą, dla której celem nadrzędnym było i jest przygotowanie młodego pokolenia Polaków do nowej rzeczywistości społeczno – gospodarczej, w której każdy będzie mógł odnaleźć właściwe dla siebie miejsce.Organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas uroczystości szkołom wchodzącym w skład ZSCKR w Studzieńcu zostanie nadane imię Wincentego Witosa oraz sztandar.
Celem uroczystości jest przybliżenie społeczeństwu osiągnięć szkoły w pracy dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczej oraz podziękowanie jej byłym i obecnym pracownikom za wkład pracy w rozwój szkolnictwa zawodowego na Mazowszu.