Dnia 28 września 2023r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus

oraz Sekretarz Stanu Anna Gembicka odebrali od nauczycieli szkół rolniczych uroczyste ślubowanie oraz wręczyli akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz dyplomowanego. Wśród uhonorowanych znaleźli się nauczyciele ZSCKR w Studzieńcu: Dariusz Bartkowski oraz Dawid Zabadaj. Gratulujemy podjęcia wysiłku związanego z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego i zachęcamy do dalszego doskonalenia i podejmowania nowych wyzwań oświatowych.