Jakub Kuliński i Arkadiusz Motylewski z ZSCKR w Studzieńcu laureatami szczebla centralnego XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 28-29 maja 2021r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. 

W finałowej rozgrywce wystartowało 207 uczniów szkół średnich z całej Polski, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas eliminacji okręgowych odbywających się w kwietniu.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu reprezentowało dwóch uczniów uzyskując tytuł laureata:

1. w bloku produkcja zwierzęca Jakub Kuliński – tegoroczny absolwent kl. 4 w zawodzie technik rolnik;

2. w bloku mechanizacja rolnictwa – Arkadiusz Motylewski – uczeń kl. 3 w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Obydwaj uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Dodatkowo uzyskanie tytułu laureata olimpiady na etapie krajowym zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. zwalnia ucznia z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji zawodowych gwarantując mu maksymalną liczbę punktów z tego egzaminu.

Uczniom gratulujemy wysokich wyników, dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły i życzymy wszystkiego co najlepsze w życiu. Jesteśmy z Was bardzo dumni.

BRAWO STUDZIENIEC.

Gratulacje składamy również opiekunom uczniów: Panu Andrzejowi Strzałkowskiemu i Panu Andrzejowi Radwańskiemu.

Organizatorem wydarzenia był Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki. Główni Sponsorzy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja BNP PARIBAS, Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA oraz multiportal rolny agropolska.pl.