Pod koniec lat 50 - tych zorganizowano szkołę o nowych profilach "Roczna Szkoła Inseminacji" i "Zasadnicza Szkoła Rolnicza". Znaczna część młodzieży mieszkała na wsi, daleko od Studzieńca. Państwowa Komunikacja Samochodowa nie była najlepiej rozwinięta, samochody prywatne należały do rzadkości. Nic więc dziwnego, że internat odgrywał bardzo ważną rolę. W budynku szkoły wydzielono trzy niewielkie pokoje, w których zamieszkała młodzież. W początkowych latach 60 - tych rozwiązano Zespół Państwowych Gospodarstw Rolniczych. Stojący w pobliżu szkoły budynek opuścili mieszkańcy, którzy pracowali w Zespole. Podjęto decyzję o adaptacji budynku dla potrzeb umieszczenia tam młodzieży, przeprowadzono remont. Parter budynku zamieszkiwali nauczyciele, a piętro zajęli uczniowie. Początkowo mieszkało w internacie około 50 osób - wiosną liczba osób zmniejszała się. Mimo trudnych warunków lokalowych (maleńka łazienka pod schodami z dwoma oczkami klozetowymi, prysznic znajdował się w szkole) wychowawcy dążyli do tego, aby młodzież miała właściwe warunki do nauki i wypoczynku. Starano się ustawicznie poprawiać wyposażenie i estetykę internatu. W czasie wolnym organizowano wyjścia do kina, były do dyspozycji czasopisma i radio. Internat od początku istnienia prowadził własne gospodarstwo. Hodowano trzodę chlewną, uprawiano warzywa. Przy ich pielęgnacji pracowała młodzież.


W internacie mieszkali zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Koedukacyjny charakter internatu utrzymuje się do chwili obecnej. Corocznie zmieniała się liczba mieszkańców - od 30 do 132 wychowanków. Wychowankowie sami sprzątali w pokojach, na korytarzu i w łazienkach.
Baza lokalowa internatu uległa poprawie w 1988r. - oddano do użytkowania bloki mieszkalne. Nowe mieszkania sprzątała młodzież, jak również rozpakowywała i ustawiała meble. Położono wykładzinę dywanową, wymalowano ściany. W blokach w internacie zamieszkały 63 osoby. Opustoszał stary budynek internatu. W związku ze zwiększającą się liczbą młodzieży w szkole podjęto decyzję o remoncie starego budynku internatu. Remont wykonano w 1993r. We wrześniu 1993 roku w budynku zamieszkały 43 wychowanki.