„Mijają dni miesiące mija rok
Prawdziwe życie mija nas o krok
i z tym nam dobrze jest i nie jest”

Młodzież mieszkająca w internacie uczestniczyła w podwieczorku z Andrzejem Dąbrowskim w CKiSZ w Sierpcu w dniu 24.05.2017r.

 


Prowadzący wywiad - Leszek Bonar - przedstawił gościa jako osobę, której osiągnięciami można byłoby obdzielić kilka osób i każda z nich z osobna nadal byłaby człowiekiem sukcesu. Andrzej Dąbrowski sukces ten osiągnął dzięki pracy, talentowi i szczęściu.
Na zakończenie młodzież poprosiła o pamiątkowe zdjęcie.