Piątego września br. dyrektor szkoły p. E. Butajło, wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w

centralnej inauguracji roku szkolnego 2022/2023 szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez MRiRW. Odbyła się ona w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.  W uroczystości  uczestniczył wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że  rolnictwo, wykształcenie rolnicze wymaga szczególnej uwagi i jest pasją, która opiera się na szerokiej wiedzy z różnych dziedzin.

Więcej informacji pod linkiem:
Fotogaleria: