Istotne informację 

dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie znajdują się pod linkiem:

 

https://cke.gov.pl/informacja-o-egzaminach-w-styczniu/