Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

https://cke.gov.pl/wytyczne-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-w-2020-r-egzaminow-e8-eg-em-epkwz-ez/