Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs z okazji 100 rocznicy urodzin naszego papieża św. Jana Pawła II ❤ oraz beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego ❤.


Dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom! 🥇🌷😊