11 grudnia 2019 r. w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku, odbyła się uroczystość wręczenia najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych dyplomów Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020.

Wyróżniający się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania płockiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie  otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów.

            Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.

Wśród uhonorowanych znalazła się Sandra Bogucka, uczennica klasy III Technikum im. Wincentego Witosa w Studzieńcu. W tej ważnej chwili towarzyszyły jej mama oraz Pani dyrektor Elżbieta Butajło. Stypendia wręczali: Pani Anna Cicholska – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Elżbieta Gapińska – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Krzysztof Wiśniewski Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Każdy stypendysta otrzymał z rąk Pani Wioletty Kulpy – Kierownika Działu Sponsoringu Społecznego PKN ORLEN długopis z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem ufundowany przez PKN ORLEN.         

            Gratulujemy Sandrze kolejnego sukcesu w jej szkolnych zmaganiach, a Pani Boguckiej córki, która nie tylko doskonale się uczy, ale też z pasją i zaangażowaniem rozwija swoje liczne zainteresowania.