W tym roku szkolnym, 16 września po raz kolejny opiekun Samorządu
Uczniowskiego, Aleksandra Zielińska zorganizowała wycieczkę dla
najbardziej zaangażowanej w prace na rzecz szkoły młodzieży.

Tym razem uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoje siły w parku trampolin „ Stacja Grawitacja”  w Warszawie. Po ogromnym wysiłku nastąpił wypoczynek podczas seansu filmowego. 

Gratulujemy!