Uczeń naszej szkoły Dawid Zabadaj został w tym roku szkolnym laureatem XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. To kolejny sukces Dawida, który jest już finalistą poprzedniej edycji Olimpiady. W spotkaniu, podczas którego wręczano nagrody i wyróżnienia laureatom i ich opiekunom uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba.

Uroczystość odbyła się 8 czerwca br. w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie. Zwracając się do uczestników Olimpiady, minister podkreślił bardzo duże zainteresowanie młodzieży udziałem w tych zmaganiach, gdyż uczestniczyło w nich ponad 20 tysięcy uczniów. 
„Sektor rolno-spożywczy jest filarem naszej gospodarki. Jak żaden inny osiąga tak dobre wyniki na rynku unijnym i na rynkach trzecich, dlatego warto w niego inwestować, warto inwestować w wiedzę.” – powiedział minister Stanisław Kalemba i dodał – „Dzisiejsze tłumy na zakończeniu XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to świetny prognostyk na przyszłość. Wieś i rolnictwo to jest wielki skarb dla Polski, a nie obciążenie, jak próbują mówić niektórzy”.

„W Polsce młodych rolników jest dwa razy więcej niż średnio w krajach starej 15. To również nasza szansa i ogromny kapitał” – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Minister pogratulował laureatom i ich opiekunom życząc im dalszych sukcesów, podziękował też organizatorom i sponsorom, dzięki którym cała impreza mogła być przeprowadzona.

Programowe treści Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych obejmowały dziewięć bloków tematycznych:

  • produkcja roślinna
  • produkcja zwierzęca,
  • mechanizacja rolnictwa,
  • ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo),
  • ochrona i inżynieria środowiska,
  • żywienie człowieka i gospodarstwo domowe,
  • agrobiznes,
  • leśnictwo,
  • architektura krajobrazu.

Olimpiada ma na celu rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzację i pogłębianie wiedzy rolniczej, w tym wiadomości i umiejętności zawodowych objętych programem nauczania w szkołach rolniczych. Umożliwienie też młodzieży zdobycie dyplomu szkoły wyższej na deficytowych kierunkach studiów dzięki uzyskaniu tytułu laureata. Celem Olimpiady jest również ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi, szerzenie postępowych metod gospodarowania, w tym idei rolnictwa ekologicznego oraz umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, popularyzację osiągnięć i perspektyw w rozwoju polskiego rolnictwa, z uwzględnieniem ochrony środowiska.

W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół średnich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2008 r. wspiera Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych poprzez fundowanie nagród dla laureatów poszczególnych bloków tematycznych oraz ich opiekunów.

Opracowała: p. Edyta Jagodzińska