Drukuj
Kategoria: O szkole

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu jest malowniczo położony przy trasie Warszawa - Toruń , 2 km od Sierpca, w województwie mazowieckim. Jesteśmy szkołą liczącą 400 uczniów kształcących się w szkołach dziennych i 150 słuchaczy uczęszczających do szkoły zaocznej. Jesteśmy szkołą o profilu rolniczym wraz z kierunkami usługowo-ekonomicznymi.


 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Szef kuchni, manager restauracji, kierownik sali zawód dla Ciebie !!! 

Tutaj zdobędziesz umiejętności: 

A pracę znajdziesz w: 

Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych pracowniach szkolnych, a praktyki zawodowe u renomowanych pracodawców.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 


 

 

TECHNIK ROLNIK

Z nami poznasz: 

 1. Nowoczesne technologie uprawy roślin i hodowli zwierząt,
 2. Techniki komputerowe i programy pomocne w zarządzaniu gospoarstwem rolnym,
 3. Zasady pozyskiwania dopłat i dotacji 
 4. Sposoby prowadzenia ekologicznego rolnictwa,
 5. Zasady sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 6. Sposoby prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, 
 7. Sposoby prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie, 
 8. Obsługę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

 W trakcie nauki zdobywasz:  prawo jazdy kat. T

Z nami masz możliwość odbycia interesujących praktyk zawodowych: 

Jako absolwent znajdziesz pracę w: 

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze, dyplom technika i maturę.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik rolnik jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 


 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

W trakcie nauki zdobywasz: 

Jednocześnie poznasz sposoby: 

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze, dyplom technika i maturę.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 


 TECHNIK WETERYNARII

Z nami poznasz: 

 1. Zasady prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 2. Czynności dotyczące diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt
 3. Zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt
 4. Czynności pomocnicze z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 5. Sposoby wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
 6. Sposoby prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa. 

 W trakcie nauki zdobywasz: prawo jazdy kat. T

Z nami masz możliwość odbycia interesujących praktyk zawodowych: 

Jako absolwent znajdziesz pracę w: 

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze, dyplom technika i maturę.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik weterynarii jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 


 

 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Tutaj zdobędziesz umiejętności w zakresie: 

 W trakcie nauki zdobywasz: prawo jazdy kat. T

A pracę znajdziesz w: 

Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 


 

 TECHNIK AGROBIZNESU 

 

Z nami poznasz: 

 1. Nowoczesne technologie uprawy roślin i hodowli zwierząt,
 2. Techniki komputerowe i programy pomocne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 3. Zasady pozyskiwania dopłat i dotacji 
 4. Sposoby prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, 
 5. Sposoby prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie, 
 6. Obsługę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej . 

 W trakcie nauki zdobywasz: prawo jazdy kat. T

Z nami masz możliwość odbycia interesujących praktyk zawodowych: 

Jako absolwent znajdziesz pracę w: 

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze, dyplom technika i maturę.

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu technik agrobiznesu jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie honorują kraje UE. 

 


 

 MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 

 W trakcie nauki zdobywasz:

 1. Prawo jazdy kat. B, T
 2. Uprawnienia do pracy kombajnem zbożowym
 3. Umiejętność spawania elektrycznego i gazowego
 4. Praktykę w użytkowaniu nowoczesnych ciągników rolniczych: NEW HOLLAND, ZETOR, MF
 5. Umiejętność pracy nowoczesnymi maszynami rolniczymi: PÖTTINGER, UNIA, PILMET i innych.

Jednocześnie poznajesz:

 1. Nowoczesne technologie uprawy roślin
 2. Techniki komputerowe i programy pomocne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 3. Zasady pozyskiwania dopłat i dotacji
 4. Sposoby diagnostyki i napraw samochodów, ciągników i maszyn rolniczych

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach i warsztatach szkolnych oraz szkolnym gospodarstwie rolnym.

Uzyskasz kwalifikacje rolnicze i dyplom mechnika.