„Póki jesteśmy młodzi wszystko jest możliwe”- takie hasło przyświecało tegorocznym IX Targom Edukacyjnym, które odbyły się 30 marca 2017 roku w Gimnazjum w Bielsku. Celem targów było przekazanie gimnazjalistom informacji o kierunkach kształcenia i warunkach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkanie miało również zapropagować ideę świadomego i odpowiedzialnego wyboru drogi edukacyjnej młodych ludzi. Na Targach promowało się 20 szkół ponadgimnazjalnych, w tym nasza szkoła. Oprócz oferty edukacyjnej zaprezentowaliśmy pokaz musztry kelnerskiej, który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem wśród zebranej publiczności.