W dniu 23.09.2017 roku uczniowie klas trzecich i czwartych w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych z ZSCKR w Studzieńcu pod opieką pani Aleksandry Zielińskiej i pani Agnieszki Wojtas mieli okazję zwiedzić „BROWAR KASZTELAN SIERPC”, który w 2002r wszedł w skład koncernu piwowarskiego CALSBERG oraz zapoznać się z tajemnicą warzenia piwa.

W dniu 4 października 2017r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste ślubowanie składane przez nauczycieli mianowanych.Z naszej szkoły takie ślubowanie złożył w obecności Podsekretarza Stanu Pana Rafała Romanowskiego oraz kierownictwa i pracowników Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu Pan Michał Gutfrański.


Galeria 2017/18 


 


Dnia 16 października 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie medali, odznaczeń, odznak honorowych oraz nagród Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyrektorom, nauczycielom i pracownikom Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej. Z naszej szkoły nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali pan Dariusz Bartkowski – kierownik praktycznej nauki zawodu oraz pan Andrzej Strzałkowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych.