„Integrująca rywalizacja uczniów”– czy to jest możliwe? Tak.  W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu odbyło się Karaoke dnia 9.11.2017r.


Rywalizowały: 

  • grupy przyjaciół 
  • uczniowie
  • indywidualnie kobiety i mężczyźni.

Do śpiewania przyłączyli się także wychowawcy grup. Spotkanie to zaowocowało wspólną zabawą.