Uczniowie naszej szkoły: Łukasz Domin, Magdalena Cielicka i Marlena Gołębiewska, uczestniczyli w debacie „Wszyscy równi w różnorodności”, która odbyła się w Liceum Ekonomicznym w Sierpcu. Debata miała na celu przybliżyć problem niepełnosprawności w środowisku uczniowskim oraz pobudzić tych, którzy z obojętnością przechodzą obok ludzi dotkniętych inwalidztwem.
Gościem honorowym debaty był aktor Teatru Starego w Krakowie pan Jan Nowicki.
Po debacie odbyła się licytacja lalek zrobionych przez uczniów. Dochód z akcji charytatywnej przeznaczony był na rehabilitację ucznia Liceum Ekonomicznego cierpiącego na porażenia mózgowe.
Nasza szkoła również aktywnie włączyła się w tę akcję licytując jedną z lalek.
Przygotowała: Katarzyna Pacek