Paweł Grotkowski, uczeń klasy II technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w okresie lipiec – wrzesień 2018 roku uczestniczył w stażu zawodowym organizowanym przez Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Staż ten realizowany był w niemieckim gospodarstwie rolnym, położonym w Hemelingen na terenie landu Dolna Saksonia.

W dniach od 29 do 31 października 2018 r. w naszej szkole gościła wystawa zatytułowana „W drodze do niepodległości”
Wystawa składa się z 30 plansz i stanowi  kalendarium niepodległości Polski, obejmujące lata: od 1914 roku do 1924 roku. 

11 listopada 2018 r. to wyjątkowy dzień w historii naszego kraju.  To 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Pani Dyrektor  Elżbieta Butajło, poczet sztandarowy  i delegacja uczniów naszej szkoły wzięli udział w miejskich obchodach Stulecia Niepodległej.   

   W dniu 16.10.2018 r. w ramach zajęć praktycznych klasa II technik rolnik wraz z opiekunem Panem Andrzejem Strzałkowskim zwiedzała cukrownię w Glinojecku, należącą do koncernu Pfeifer & Langen.