W dniu 16.10.2018 r. w ramach zajęć praktycznych klasa II technik rolnik wraz z opiekunem Panem Andrzejem Strzałkowskim zwiedzała cukrownię w Glinojecku, należącą do koncernu Pfeifer & Langen. 

Po odbyciu szkolenia na temat przestrzegania przepisów bhp na terenie fabryki oraz po omówieniu technologii uprawy buraka cukrowego, pracownik cukrowni zaprezentował uczniom proces odbioru surowca pod kątem jego oceny ilościowej i jakościowej. Uczniowie poznali również organizację pracy i zasady działania przyfabrycznej biogazowni. 

Prezentacja